Koti » Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi

Sisältömarkkinointi on markkinointiin liittyvä tekniikka, jossa tuottamisen kohteena on markkinointiviestintä ja muu mediasisältö. Sisältömarkkinointi on tehokasta ja johdonmukaista. Se on myös palvelun kohderyhmän arvostamaa ja kohderyhmälle hyödyllistä. Sisältömarkkinoinnin avulla brändi tai yritys pystyy keräämään enemmän näkyvyyttä netissä ja mediassa.

Sisältömarkkinointia ovat esimerkiksi e-kirjat, opettavaiset artikkelit ja muut blogitekstit, videot, viihde, podcastit, verkkoseminaarit eli webinaarit, ladattavat tiedostot sekä livestriimit ja sosiaalisen median eri alustojen, kuten Facebookin ja Twitterin, kautta välitetyt sisällöt. Näiden erilaisten palveluiden kautta kohderyhmälle voidaan jakaa kiinnostavaa sisältöä, käyttövinkkejä, ohjeita ja neuvoja.

Tavoitteena sisältömarkkinnoinnissa on houkutella uusia asiakkaita esimerkiksi yrityksen verkkosivustoille ja näin ollen luomaan tehokkuutta yrityksen myyntiin ja kasvattamaan asiakaskuntaa. Sisältömarkkinoinnilla yrityksen näkyvyyttä esimerkiksi hakukoneessa pyritään kasvattamaan ja vahvistamaan. Oleellisia tavoitteita sisältömarkkinointiin liittyen ovat myös myynnin kasvu, asiakkaiden sitouttaminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen.

Sisältömarkkinoinnin strategia eli sisältöstrategia esitetään yleensä prosessina, jossa on useampi vaihe. Sisältöstrategia on oleellinen osa sisältömarkkinointia, koska se auttaa tavotteiden saavuttamisessa ja hyvä strategia voi tuoda uusia asiakkaita yritykselle. Hyvä sisältöstrategia tuo myös verkkosivuille kävijöitä, jotka ovat oikeanlaisia ja toimivat halutulla tavalla, kuten ostavat tuotteita verkkokaupasta.

Ensimmäisenä sisältöstrategian toteutuksessa on asetettava tavoitteet, joille valitaan niiden toteutumista seuraava mittaristo, kuten jonkinlainen suorituskykymittaristo eli KPI-mittaristo. Yrityksen kohderyhmän selvittäminen on myös oleellista. Sisältöstrategiassa myös valitaan keinot millä sisältömarkkinointi toteutetaan ja kanavat tai alustat missä se toteutetaan.

Osa sisältöstrategiaa on myös aikataulusta päättäminen, vastuun jakaminen ja sisältöstrategiaa kuvaavan prosessin esittäminen. Lopuksi sisältömarkkinoinnin tuottamia tuloksia analysoidaan ja mietitään miten strategiaa voidaan kehittää ja millä tavoin sitä kehitetään.

Sisältömarkkinoinnissa voi myös epäonnistua, jonka takia on hyvä olla tietoinen tekijöistä, jotka aiheuttavat epäonnistumisia ja joiden takia suunniteltu sisältöstrategia ei toimi. Kun on tietoinen näistä tekijöistä, pystyy ne myös välttämään. Epäonnistumisen syitä voi olla muun muassa se, että sisältöä toteutetaan vääristä lähtökohdista, sisältömarkkinointi ei ole oikea ratkaisu yrityksen tilanteeseen tai sisältöstrategiaa ei olla tehty oman yrityksen mukaiseksi vaan esimerkiksi kopioitu kilpailijalta.

Sisältömarkkinointi kannattaa alottaa suunnitellusta sisältöstrategiasta ja sen myötä lähteä kehittämään yrityksen sisällön tuottamista. Onnistunut sisältömarkkinointi tuo asiakkaita ja kasvattaa yritystä.

Lue aiheesta lisää sivulta https://blog.hubspot.com/marketing/content-marketing