Koti » Verkkosivut

Kategoria: Verkkosivut

Mitä tehdä jos verkkosivut ovat rikki?

Syitä, miksi WordPress verkkosivut eivät toimi

Verkkosivuston epätoimivuudella tarkoitetaan sitä, että sivusto ei toimi ollenkaan (sivusto ei vastaa, ilmoittaa virheviestin) tai toimii vain osittain tai tuottaa graafisesti vääränlaista ulkoasua. Kun verkkosivusto tai sivuston palvelin kaatuu, sivusto lopettaa toimimisen kokonaan ja vaatii tällöin monesti erityistoimia sivuston palvelinpuolella.

Syitä WordPress verkkosivujen häiriöihin on hyvin monia jo pelkästään siitä syystä, koska erilaisia valmiita ohjelmistoja ja teemoja on käytettävissä tuhansia. Käytännössä jokainen WordPress lisäosa ja teema on potentiaalinen häiriön aiheuttaja. Yleisimpiä ongelmien syitä ovat muun muassa vääränlaiset rakenteet sivustolla, vioittuneet tai virheelliset lisäohjelmistot, erilaiset ongelmat tietokannassa ja evästeiden sekä välimuistin ongelmat. Verkkosivujen toimivuutta kannattaa varmistaa ennalta kaikin olemassa olevin keinoin. Esimerkiksi tarvittavien WordPress ohjelmistojen päivittäminen, välimuistin tyhjentäminen ja säätäminen sekä turhien ylimääräisten lisäohjelmistojen poistaminen on syytä tehdä säännöllisin väliajoin.

Verkkosivut voivat myös kaatua hakkerin toteuttaman hyökkäyksen takia, minkä tapahtuminen on toki harvinaista, mutta silti mahdollista ja harmillista sivuston kannalta. Jos kyberhyökkäys kohdistuu verkkokauppaan, voi se vaikuttaa verkkokaupasta tuleviin tuloihin merkittävästi. Sivuston tietoturvaratkaisuihin on syytä kiinnittää erityishuomiota.

Katso lisää sivustolta: https://www.wpbeginner.com/common-wordpress-errors-and-how-to-fix-them/

Ennaltaehkäisy

WordPress verkkosivuista ja -palveluista kannattaa alunperinkin luoda sellaiset, että mahdollisuus niiden virheille olisi pieni. Käyttämällä yleisesti hyväksi havaittuja ja varmistettuja ohjelmistoja sekä valitsemalla laadukkaan palvelinoperaattorin pääsee jo hyvin alkuun. Käytettävien ohjelmistojen määrää on syytä rajoittaa ja miettiä, voiko jonkun sivuston toiminnallisuuden toteuttaa ilman lisäohjelmistoa. Sivuston jatkuva ylläpito kannattaa toteuttaa muutoikin kuin vain  palvelinoperaattorin tarjoamien automaatioihin luottaen.

Hakkerien hyökkäyksien mahdollisuutta saa pienennettyä pitämällä huolta sivuston ja palvelimen tietoturvasta. WordPress-sivustojen yleiseen tietoturvallisuuteen kuuluu muun muassa salasanojen turvallisuudesta huolehtiminen, HTTPS -protokollan käyttö osoitteissa, säännöllinen varmuuskopiointi ja WordPress alustan ja lisäosien päivittäminen.

Säännöllisestä varautumisesta huolimatta lähes joka sivustolle tulee jossakin vaiheessa virheitä, jotka rikkovat sivuston. Korjaaminen voi olla vaikeaa, jollei ole tietoa miten edetä. Verkosta löytyy moniin ongelmiin korjausohjeita, mutta niiden selaamiseen voi tuhrautua hyvinkin paljon aikaa ja silti ongelman ratkaisu voi jäädä vaiheeseen ilman riittävää osaamista.

Mitä tehdä, kun verkkosivut ovat rikki?

WordPress on säännöllisesti kehittyvä alusta lisäosineen, jonka ylläpidon “unohtaminen” voi aiheuttaa suuria tietoturva- ja toimivuusongelmia. Yksikertaisellekin sivustolle pitää tehdä useita kymmeniä jopa satoja päivityksiä vuodessa, joiden toimivuus pitää usein vielä varmistaa tapauskohtaisesti. Ylläpitäjien onkin seurattava tietoturvasivustoja, WP-yhteisön keskusteluja ja muita netin tietolähteitä aktiivisesti.

Jos verkkosivut ovat rikki ja ei ole täyttä tietoa miten toimia itse, on monessa tilanteessa nopeinta ja kannattavinta olla yhteydessä palvelun ylläpitäjään (jos sellainen on) tai ulkopuoliseen WordPress asiantuntijaan. Ammattilainen auttaa siinä, että sivusto saadaan palautettua takaisin alkuperäiseen tai sitä parempaan kuntoon. Yhteys kannattaa ottaa heti, kun huomaa ongelman sivustolla, näin ongelman korjaamiseen päästään paremmin käsiksi.

Etony tarjoaa palveluna sekä WordPress verkkosivujen ja -kauppojen ylläpitoa että ongelmatilanteisiin apua.